DANSK FIRMA Etableret i 2014
HURTIG LEVERING 1-2 hverdage (lagervare)
GARANTI 3 års garanti
PRISMATCH Vi matcher laveste pris

Hvilke telefoner og tablets køber i?
Vi opkøber kun telefoner og tablets af mærket Apple og kun de modeller der findes HER.

Hvordan sælger jeg min telefon eller tablet til jer?
Du klikker på menupunktet sælg i topmenuen, vælger den enhed du ønsker at sælge, indtaster dine kontakt- og bankoplysninger og hvorvidt du vil have tilsendt et pakkelabel pr. email, så du kan sende den til os eller om du vil afleverer den i en af vores butikker.

Hvis jeg vælger, at sende min telefon eller tablet med posten, hvor skal jeg så afleverer den?
Du skal aflevere pakken på posthuset. OBS: Det er vigtigt, at du IKKE afleverer pakken i en postkasse, da den i så fald ikke er forsikret og dermed ikke vil blive erstattet, hvis den bortkommer.

Hvor lang tid går der fra jeg sender min telefon eller tablet med posten til i har den?
Vi vil som regel modtage din enhed inden for 1-2 hverdage.

Hvornår overfører i min betaling?
Vi overfører din betaling inden for 3 hverdage fra modtagelse ved direkte forsendelse og inden for 7 hverdage ved indlevering i en af vores butikker.
Uanset om der er tale om kontant udbetaling eller værdibevis.

Kan jeg jeg benytte mig af flere værdibeviser pr. køb?
Nej, du kan kun benytte dig af ét værdibevis pr. køb.

Kan jeg ombytte et værdibevis til kontanter?
Nej, hvis du vælger værdibevis, så er det bindende og det kan altså ikke efterfølgende ombyttes til kontanter.

Hvad sker der hvis jeg er kommet til at opgive forkert stand på min telefon eller tablet?
Vi vil i så fald kontakte dig med henblik på at aftale en ny stand og pris på din enhed.

Hvad hvis vi ikke kan blive enige om stand og/eller pris på min telefon eller tablet?
Det sker sjældent, at vi ikke kan blive enige om en stand og/eller pris, men når det gør, så kan du vælge at få sendt din enhed retur, men du afholder selv de omkostninger der opstår herved og du vil derfor blive bedt om, at betale 55 kr.

Generelle vilkår og betingelser ved handel med Phonetrade ApS
Disse generelle vilkår og betingelser gælder, når du som forbruger (”kunden”) opretter et salg samt færdes på www.phonetrade.dk (”webstedet”) eller i butikker ejet af Phonetrade ApS (”Phonetrade”).

1. Generelt
Kunden tilkendegiver ved ingåelse af enhver handel med Phonetrade, at denne er myndig jf. gældende lovgivning.

2. Priser
Alle salgspriser på webstedet kan variere fra dag til dag.

3. Salg
3.1. Salg foretages ved at kunden udfylder en salgsformular på webstedet, hvor denne angiver type, mærke, model, størrelse og stand af enheden samt hvorvidt denne er Apple-ID låst, hvorefter kunden modtager en vejledende tilbudspris.
3.2. Phonetrade forbeholder sig retten til at ændre i den vejledende tilbudspris nævnt i punkt 2 såfremt enheden ikke lever op til oplysningerne opgivet af kunden i formularen nævnt i punkt 3.1.
3.3. Phonetrade forbeholder sig retten til at afvise enhver enhed.
3.4. Salget er først gennemført i det øjeblik Phonetrade har modtaget og godkendt enheden.

4. Fragt
4.1. Phonetrade afholder fragtomkostningerne fra kunden til Phonetrade.
4.2. Kunden vælger i formularen nævnt i punkt 3.1 om de vil modtage et pakkelabel via e-mail eller om de vil indlevere i en butik.
4.3. Hvis kunden vælger e-mail, så vil denne modtage et pakkelabel via mail inden for 24 timer.
4.4. Det tilsendte pakkelabel skal bruges ved forsendelse til Phonetrade og pakken skal afleveres til nærmeste Post Nord pakkeshop og der tages ikke ansvar for pakker, der er sendt på anden vis.
4.5. Kunden bærer ansvaret for enheden under forsendelsen og frem til, at den er modtaget af Phonetrade.

5. Modtagelse
5.1. Phonetrade forbeholder sig retten til at ændre i den vejledende tilbudspris nævnt i punkt 2 såfremt enheden ikke er modtaget inden for 14 dage efter, at salget er oprettet på hjemmesiden.
5.2. Enheden er modtaget, når den er udleveret til Phonetrade.
5.3. Phonetrade tager ikke ansvar for medsendte effekter såsom SIM-kort, høretelfoner, covers, æsker m.m. og disse kasseres ved modtagelse.

6. Betaling
6.1. Betaling sker til det af kunden opgivne registrerings- og kontonummer inden for 3 hverdage efter Phonetrade har modtaget enheden (7 hverdage ved indlevering i butik).
6.2. Phonetrade tager ikke ansvar for fejl i det af kunden opgivne registrerings- og kontonummer.
6.3. Phonetade fratrækker 30 kr. i kundens betaling såfremt denne ikke har medsendt original oplader eller hvis denne er ødelagt/defekt.

7. Værdibevis
7.1. Hvis der vælges værdibevis, så kan dette ikke senere ombyttes til kontanter.
7.2. Der kan kun benyttes et værdibevis pr. køb.
7.3. Der skal købes for minimum 1 kr. mere end værdibeviset værdi.

8. Særlige forhold
8.1. I tilfælde af at enheden er Apple-ID låst eller ikke lever op til oplysningerne opgivet af kunden i formularen nævnt i punkt 3.1 forbeholder Phonetrade sig retten til at overskride den normale behandlingstid og tilbageholde betaling. Kunden vil i sådanne tilfælde blive kontaktet inden for 3 hverdage fra modtagelse.
8.2. Hvis problemet nævnt i punkt 8.1 betyder en ændring i tilbudsprisen, så vil kunden blive oplyst om en ny tilbudspris og har herefter 14 dage til enten at acceptere eller afslå den nye tilbudspris.
8.3. Hvis Phonetrade og kunden ikke kan løse problemerne nævnt i punkt 8.1 og /eller nå til enighed, så har kunden mulighed for at få sendt sin enhed retur mod et gebyr på 55 kr. pr. enhed til dækning af de omkostninger der opstår herved.
8.4. Hvis kunden ikke reagerer på Phonetrades henvendelser samt sørger for at bringe problemerne nævnt i punkt 8.1 i orden inden for 3 måneder, så overgår ejerskab af enheden til Phonetrade.

9. Fortrydelsesret og returnering
9.1. Hvis kunden ønsker at fortryde sit salg og endnu ikke har afsendt enheden, så skal kunden snarest muligt efter at have gennemført formularen nævnt i punkt 3.1. tage kontakt til Phonetrade og gøre opmærksom herpå, hvorefter Phonetrade vil annullere salget.
9.2. Hvis kunden ønsker at fortryde sit salg, men allerede har afsendt enheden, så skal kunden snarest muligt efter afsendelse gøre opmærksom herpå, hvorefter Phonetrade vil returnere enheden mod et gebyr på 55 kr. pr. enhed til dækning af de omkostninger der opstår herved.
9.3. Fortrydelsesretten frafalder i det øjeblik Phonetrade har modtaget og godkendt enheden.

10. Klageadgang
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens vej 35
2500 Valby
Telefonnummer: 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk


11. Force Majure

Phonetrade er ikke ansvarlig for omstændigheder uden for Phonetrades kontrol.

12. Persondatapolitik

For at du kan indgå en aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger om dig: navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse.

Disse oplysninger opbevares sammen med oplysninger om, hvad du har solgt samt oplysninger om din betaling.

Vi har brug for disse oplysninger, for at kunne behandle dit salg samt overføre din betaling.

Vær opmærksom på, at du har ret til, at få indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Du har ligeledes ret til, at få forkerte oplysninger rettet og unødvendige oplysninger slettet. Slutteligt har du ret til, at få en kopi af dine oplysninger.

Såfremt du ønsker, at udøve en eller flere af disse rettigheder, bedes du tage kontakt til info@phonetrade.dk.

Personoplysninger opbevares som udgangspunkt i 5 år plus indeværende kalenderår, hvorefter de så vidt muligt slettes.

Personoplysninger opbevares af skatte- og bogføringsmæssige årsager i overensstemmelse med Skatte- og Bogføringsloven.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand, medmindre vi er berettiget hertil.

Blandt andet videregives oplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse til Post Nord i forbindelse med forsendelse af dit salg.

12.1 Behandling af kundetelefoner

Phonetrade anbefaler altid kunden, at slette alt indhold på enheden inden indlevering.

Hvis enheden mod forventning ikke er nulstillet, så nulstiller Phonetrade den så vidt muligt.

Derudover har Phonetrade truffet kontraktuelle foranstaltninger, for at beskytte kundens data.
Medarbejdere må i henhold til deres kontrakt ikke downloade kunders private data uden deres udtrykkelige samtykke.

Private data omfatter, men er ikke begrænset til: navne, adresser, e-mailadresser, telefonnumre, tekstbeskeder, e-mails, billeder, videoer og apps. Herefter omtalt som ”informationen”.

Medarbejderen må kun benytte informationen i det omfang, det er nødvendigt for udførelsen af opgaven. Medarbejderen forpligter sig til, at behandle informationen på en sådan måde, at der ikke opstår fare for, at uvedkommende får tilgang til den. Medarbejderen må ikke vise og/eller videreformidle informationen til tredjemand. Informationen må ikke opbevares eller gemmes unødigt og skal destrueres eller slettes straks efter udførelsen af opgaven.

Såfremt medarbejderen overtræder ovenstående retningslinjer, så er Phonetrade berettiget til, at rejse erstatningskrav for tab, som Phonetrade måtte lide som følge af medarbejderens overtrædelse af ovenstående retningslinjer.

Derudover vil overtrædelse af ovenstående retningslinjer medføre bortvisning af medarbejderen og kan danne grundlag for kriminel straf.

Den dataansvarlige er:

Phonetrade ApS
Bülowsgade 68
8000 Aarhus C

Såfremt du ikke mener, at dine oplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning, så har du mulighed for, at klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf. 33193200
E-mail: dt@datatilsynet.dk


13. Forbehold

Phonetrade tager forbehold for tastefejl, prisændringer og tekniske fejl, der kan forekomme på webstedet.

14. Rettigheder

Webstedet og alt dets indhold ejes af Phonetrade, hvorfor billeder, grafik, design, layout og informationer om produkterne samt andet indhold ikke må kopieres eller anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra Phonetrade.

15. Ændringer af de generelle vilkår og betingelser

Phonetrade forbeholder sig til enhver tid retten til at ændre de generelle vilkår og betingelser.

For at du kan indgå en aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger om dig: navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse.

Disse oplysninger opbevares sammen med oplysninger om, hvad du har solgt samt oplysninger om din betaling.

Vi har brug for disse oplysninger, for at kunne behandle dit salg samt overføre din betaling.

Vær opmærksom på, at du har ret til, at få indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Du har ligeledes ret til, at få forkerte oplysninger rettet og unødvendige oplysninger slettet. Slutteligt har du ret til, at få en kopi af dine oplysninger.

Såfremt du ønsker, at udøve en eller flere af disse rettigheder, bedes du tage kontakt til info@phonetrade.dk.

Personoplysninger opbevares som udgangspunkt i 5 år plus indeværende kalenderår, hvorefter de så vidt muligt slettes.

Personoplysninger opbevares af skatte- og bogføringsmæssige årsager i overensstemmelse med Skatte- og Bogføringsloven.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand, medmindre vi er berettiget hertil.

Blandt andet videregives oplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse til Post Nord i forbindelse med forsendelse af dit salg.

12.1 Behandling af kundetelefoner

Phonetrade anbefaler altid kunden, at slette alt indhold på enheden inden indlevering.

Hvis enheden mod forventning ikke er nulstillet, så nulstiller Phonetrade den så vidt muligt.

Derudover har Phonetrade truffet kontraktuelle foranstaltninger, for at beskytte kundens data.
Medarbejdere må i henhold til deres kontrakt ikke downloade kunders private data uden deres udtrykkelige samtykke.

Private data omfatter, men er ikke begrænset til: navne, adresser, e-mailadresser, telefonnumre, tekstbeskeder, e-mails, billeder, videoer og apps. Herefter omtalt som ”informationen”.

Medarbejderen må kun benytte informationen i det omfang, det er nødvendigt for udførelsen af opgaven. Medarbejderen forpligter sig til, at behandle informationen på en sådan måde, at der ikke opstår fare for, at uvedkommende får tilgang til den. Medarbejderen må ikke vise og/eller videreformidle informationen til tredjemand. Informationen må ikke opbevares eller gemmes unødigt og skal destrueres eller slettes straks efter udførelsen af opgaven.

Såfremt medarbejderen overtræder ovenstående retningslinjer, så er Phonetrade berettiget til, at rejse erstatningskrav for tab, som Phonetrade måtte lide som følge af medarbejderens overtrædelse af ovenstående retningslinjer.

Derudover vil overtrædelse af ovenstående retningslinjer medføre bortvisning af medarbejderen og kan danne grundlag for kriminel straf.

Den dataansvarlige er:

Phonetrade ApS
Bülowsgade 68
8000 Aarhus C

Såfremt du ikke mener, at dine oplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning, så har du mulighed for, at klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf. 33193200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Krav til enheden
 • Bundkort og resten af enheden hænger sammen i ét stykke.
Enheden har en af disse fejl
 • Enheden kan ikke tænde eller tage imod strømkabel.
 • Enheden viser intet skærmbillede.
 • Enheden kan ikke starte op (kommer ikke videre end opstarts flow).
 • Enheden har fejl på bundkortet.
 • Enheden er væskeskadet.
 • Gælder for alle iPhones med touch-ID: hvis homeknappen er i stykker, uoriginal eller på anden måde ikke virker, så vil enheden være i standen "defekt". Det samme gælder, hvis fingeraftrykslæseren ikke virker.
 • Gælder for alle iPhones med Face-ID: hvis Face-ID ikke virker, vil enheden være i standen defekt.
 • Gælder for iPhone 4S: hvis WIFI ikke virker, vil enheden være i standen "defekt".
 • Gælder for iPhone 7: hvis der er problemer med lyden og dette skyldes en defekt audio IC chip, så vil enheden være i standen "defekt".

Krav til enheden
 •  Enheden skal kunne tænde og man skal kunne komme frem til startsiden.
 •  Enheden må ikke have iTunes fejl eller andre softwarefejl.
 • Gælder for alle iPhones med touch-ID: homeknappen skal være original, intakt og med en fungerende klikfunktion samt fingeraftrykslæser.
 • Gælder for alle iPhones med Face-ID: Dette skal virke.
 • Gælder for iPhone 4S: WIFI skal virke. 
Ting der kan være galt med enheden
 • Ødelagt eller defekt skærm.
 • Ødelagt eller defekt ramme/bagcover.
 • Ødelagt eller defekt vibrator.
 • Ødelagt eller defekt mikrofon.
 • Ødelagt eller defekt højtaler.
 • Ødelagt eller defekt on/off-knap.
 • Ødelagt eller defekt home-knap.
 • Ødelagt eller defekt battteri.
 • Gælder for alle iPhones med touch-ID: hvis homeknappen er i stykker, uoriginal eller på anden måde ikke virker, så vil enheden være i standen "defekt". Det samme gælder, hvis fingeraftrykslæseren ikke virker.
 • Gælder for alle iPhones med Face-ID: hvis Face-ID ikke virker, vil enheden være i standen defekt.
 • Gælder for iPhone 7: hvis der er problemer med lyden og dette skyldes en defekt audio IC chip, så vil enheden være i standen "defekt".

Krav til enheden
 • Enheden skal kunne tænde op og man skal kunne komme frem til startsiden.
 • Enheden må ikke have itunes fejl eller andre softwarefejl.
 • Enheden må ikke have dybe ridser* eller skader på hverken skærm eller bagcover.
 • Batteriet skal levere normal maksimal ydeevne.
 • Alle funktioner i enheden skal virke 100%.
 • Enheden skal bestå af originale dele eller OEM* dele fra egne leverandører.
   
  *Dybe ridser er ridser der fremstår tydeligt, når man kigger på telefonen samt enhver form for hakker.
   
  *OEM er betegnelsen for dele af original kvalitet.
Ting der kan være galt med enheden
 • Enheden må have lommeridser og almindeligt slid.

Krav til enheden
 • Enheden skal kunne tænde og man skal kunne komme frem til startsiden.
 • Enheden må ikke have iTunes fejl eller andre softwarefejl.
 • Enheden skal være ubrugt og således fremstå som en helt ny enhed.
 • Alt der fulgte med enheden, da den blev købt, skal følge med - heriblandt æske, sim-nål, oplader og høretelefoner.
 • Der skal medfølge en købskvittering.
 • OBS: Ombytningsenheder fra forsikringsselskaber i forbindelse med en forsikringssag kan ligeledes sælges som helt ny såfremt at kvittering for ombytningen medfølger. I sådanne tilfælde behøver æske, sim-nål og høretelefoner ikke medfølge.
Enheden må ikke
 • Have brugstegn.

Jeg vil fjerne via PC eller Mac
Jeg vil fjerne via min iPhone