DANSK FIRMA Etableret i 2014
HURTIG LEVERING 1-2 hverdage (lagervare)
GARANTI 3 års garanti
PRISMATCH Vi matcher laveste pris

Cookiepolitik

Inledning

När du besöker vår webbplats samlas det in uppgifter om dig som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll.

Om du inte vill att vi samlar in uppgifter bör du radera dina cookies och undvika fortsatt användning av webbplatsen.

Nedan förklarar vi vilken information vi samlar in, deras syfte och vilka som har åtkomst till dem.

Cookies

”Cookies” är en textfil som sparas på din dator, mobil, läsplatta eller motsvarande enhet i syfte att känna igen den, komma ihåg inställningar, sammanställa statistik och göra målriktade annonser.

Cookies kan inte innehålla skadlig kod som t.ex. virus.

Det är möjligt att radera eller blockera cookies.

Se vägledning: https://erhvervsstyrelsen.dk/saadan-undgaar-du-cookies

Om du raderar eller blockerar cookies kommer annonser att kunna bli mindre relevanta för dig och uppträda oftare.

Du kan dessutom riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt samt att du inte får åtkomst till en del innehåll.

Allmänt

Personuppgifter är all slags information som i en eller annan omfattning kan hänföras till dig. När du använder vår webbplats kommer vi att samla in och behandla en lång rad med sådan information.

Det sker till exempel vid vanliga besök i innehållet, om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, genomför ett köp eller en försäljning via webbplatsen.

Vi samlar in och behandlar vanligen följande typer av uppgifter: Ett unikt ID och tekniska uppgifter om din dator, läsplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk placering samt vilka sidor du klickar på. I den omfattning du själv ger ditt uttryckliga samtycke och själv skriver in informationen behandlas dessutom: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress och betalningsuppgifter. Det kommer vanligtvis att ske i samband med upprättande av köp eller försäljning.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att dina uppgifter oavsiktligt eller olagligt blir raderade, offentliggjorda, går förlorade eller förminskas eller kommer till obehörigas kännedom, missbrukas eller i övrigt behandlas i strid med lagstiftningen.

Syfte

Uppgifterna används för att identifiera dig som användare och visa det innehåll som med störst sannolikhet kommer att vara relevant för dig, för att registrera dina köp och betalningar samt kunna leverera de tjänster du har efterfrågat i form av exempelvis nyhetsbrev. Vidare använder vi uppgifterna för att optimera våra tjänster och innehåll.

Lagringsperiod

Uppgifterna lagras under den tid som tillåts i enlighet med lagstiftningen och raderas när de inte längre är nödvändiga. Varaktigheten beror på uppgiftens karaktär och skälet till lagringen. Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsram för när information kommer att raderas.

Vi använder flera tredjeparter för lagring och behandling av data. Dessa behandlar uppgifter uteslutande för vår räkning och får inte använda dem för egna syften.

Vi använder endast personuppgiftsbiträden inom EU eller i länder som kan ge dina uppgifter tillräckligt skydd.

Insikter och klagomål

Observera att du har rätt att få insikter i vilka uppgifter som är registrerade om dig. Du har även rätt att få felaktiga uppgifter rättade och icke-nödvändiga uppgifter raderade. Slutligen har du rätt att få en kopia av dina uppgifter.

Om du önskar utöva en eller flera av dessa rättigheter kan du skriva till info@phonetrade.se.

Den personuppgiftsansvarige är:

Phonetrade ApS
Bülowsgade 68
DK-8000 Aarhus C

Om du anser att dina uppgifter inte behandlas i överensstämmelse med gällande lagstiftning, har du möjlighet att klaga till

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
DK-1300 København K
Tel. +45 33193200
E-post: dt@datatilsynet.dk